Handball for Alle – Kolstad

Handball for Alle

Høsten 2009 opprettet vi et ”Håndball for Alle” fond. Hensikten med fondet er å gi et tilbud til absolutt alle om å spille håndball. Vi ønsker å være et idrettslag som inkluderer alle, og oppfordrer barn og unge til å drive med idrett.

Vi har opplevd at mange familier på Kolstad har såpass stramme økonomiske vilkår at de ikke har råd til å sende barna sine på organisert idrett. Derfor har vi nå opprettet et fond der pengene uavkortet skal gå til å dekke halvparten av hver enkelt spillers aktivitetsavgift, resten av utgiftene dekker Kolstad Håndball selv. For å få tilgang til disse fondsmidlene skal det sendes inn en skriftlig søknad som skal vurderes fortløpende av en jury utnevnt av Kolstad Håndball.

I søknaden trenger vi:

Navn på spiller
Alder på spiller
Kjønn
Navn på foreldre
Grunnlag for søknad

Når det gjelder søknadsprosessen er vi ikke så rigide som vi gir uttrykk for. Terskelen for å sende inn en søknad, kan kanskje oppleves som litt flatterende for enkelte. Hvis vi oppfatter at dette kan være aktuelt for noen av spillerne, så er vi gjerne litt før vår tid, og tar kontakt med de det gjelder. Det viktigste for oss er at fondet skal skape mer aktivitet, og at barn skal føle seg velkomne i klubben til enhver tid!

Søknader sendes til; post@kolstad-handball.no