Årsmøte Kolstad Håndball – Kolstad

Årsmøte Kolstad Håndball

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i Kolstad Håndball.

Sakliste:

1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere

2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Fastsetting av treningsavgift og medlemskontingent

6. Opptak av driftskreditt

7. Innkomne saker

 8. Budsjett 2014

9. Valg

 

Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.

 

Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 1 uke før årsmøtet.