Årsmøte i Kolstad Håndball – Kolstad

Årsmøte i Kolstad Håndball

Kolstad Håndball ønsker å meddele medlemmer, samarbeidspartnere og andre interessenter om innholdet i gårsdagens årsmøte, slik at dere har bedre innsikt i hvordan vi jobber, hvordan vi tenker og hvordan framtidsutsiktene for klubben er.

 

Møteleder ble Eivind Johnsen, som også har vært styreleder i Kolstad Håndball i over 20 år nå. Han startet med å ta oss gjennom årsberetningen. Her gikk vi gjennom klubbens aktiviteter i 2013;

 

–          Fargerik Håndball

  • Gratis turnering for barn i 4. tom. 7. trinn med fokus på inkludering

–          Håndballtrening i skoletiden

  • Ukentlige håndballøkter på Kolstad, Saupstad og Huseby Skole

–          Håndballskoler

  • To store håndballskoler gjennomført i Trondheim Spektrum i samarbeid med Byåsen Håndball Elite

–          Minihåndballdag i Husebyhallen

  • Et av kravene vi stilte når det ble nytt gulv i Husebyhallen var oppmerking for minihåndball. Vår første minihåndballturnering ble en kjempesuksess

–          Trondheim Cup

  • Ble arrangert i Huseby- og Åsheimhallen i samarbeid med Heimdal Håndball

–          17. mai i Husebyhallen

  • Årlig tradisjon som arrangeres sammen med Kolstad Fotball

–          Reisecup til Storhamar og Selbu

  • Våre eldste aldersbestemte lag dro til Storhamar cup, mens de yngste lagene dro på Selbu cup

–          «Handball for Alle» fondet

  •  Ikke en aktivitet i seg selv, men fondet sørger for at de som ikke har råd til å betale egne utgifter ifbm. håndballaktiviteter får muligheten til å delta gjennom at både fondet og klubben dekker deres utgifter

–          Barnehåndballen i Kolstad

  • Har opplevd litt fallende rekruttering, og frafall i enkelte årganger. Har valgt å sette av betydelige midler for å få plass nye trenerressurser og en sportslig leder for Bredde

–          Seniorhåndballen i Kolstad

  • Herrelaget vårt endte på 4. plass i 1. divisjon, og nådde ikke målsetningen om opprykk. Vi har god tro på at vi skal få et enda sterkere lag kommende sesong, og skal være med å kjempe om opprykk. Damelaget vårt endte på en solid 3. plass i 3. divisjon, og klubben har satt en målsetning om at damelaget skal opp i 2. divisjon, og bli en fin utviklingsarena for aldersbestemte spillere i klubben

 

Årsberetningen ble vedtatt.

 

Neste punkt på agendaen var regnskap 2013. Her kunne klubben vise til et underskudd på kr. 175.000,- primært pga høyere reisekostnader enn budsjettert. Dette har sammenheng med at vi ikke fikk delta på de oppkjøringsturneringene vi ønsket, og blant annet måtte til Sverige for å få skikkelig matching i sesongoppkjøringen. Dette ble vesentlig dyrere enn budsjettert. I tillegg kom Kolstad til kvartfinale i NM, gjennom å spille 3 bortekamper og bare en hjemmekamp. I NM må man bestille billetter tett opptil avreise, og således ble dette en kostbar affære. Det er også verdt å nevne at mange av reisene våren 2014 ble både bestilt og regnskapsført i 2013, noe som vil gi positivt utslag på regnskapet for 2014. Andre kostnader som overskred budsjettet var blant annet trenergodtgjørelse med drøyt 100.000,- men denne summen må sees i sammenheng med lønnskostnader som ble ca. 120.000,- lavere enn budsjettert. På inntektssiden var det noen mindre avvik på enkelte poster, men vi styrte mot budsjettet totalt sett, som viste 4,1 millioner i inntekter. Regnskapet ble vedtatt.

 

Neste sak var treningsavgift og medlemskontingent for bredde ble vedtatt slik den var forelagt.

 

Styret hadde før årsmøtet foreslått et opptak av driftskreditt for å ha muligheten til å handle inn billige reiser for hele sesongen på sommerhalvåret, når likviditeten bruker å være ganske stram. Vi vedtok en tilsvarende driftskreditt på et ekstraordinært årsmøte forrige sesong, og synes det var praktisk å ta opp dette på det ordinære årsmøtet i år. Driftskreditten den gangen ble for øvrig ikke benyttet, men styret ønsket likevel å ha denne muligheten åpen denne sesongen også. Styret ble gitt fullmakt om å forhandle om driftskreditt.

 

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet.

 

Det var knyttet en del interesse rundt budsjettet for 2014. Kolstad Håndball har alltid drevet en ansvarlig økonomi, og således var det viktig å fremlegge et troverdig budsjett som viste et overskudd som skulle dekke inn fjorårets underskudd. Budsjettet for 2014 viser en økning av omsetningen på rundt 20 %. På inntektssiden har vi budsjettert med en økning på 600.000,- i sponsorinntekter, noe som er kjente inntekter per dags dato med unntak av kr. 100.000,- som vi må skaffe til veie i løpet av 2014. Vi har også budsjettert med en vesentlig økning på inntekter gjennom håndballskole, med utgangspunkt i at vi hadde en omsetning på over 500.000,- på håndballskolen i vinterferien, så tror vi at vi skal få til en tilsvarende omsetning i høstferien. Vi får 400.000,- mindre i prosjektmidler i 2014, pga at et 3-årig prosjekt gjennom Extrastiftelsen endte i desember 2013. Deler av disse midlene skal dekkes inn gjennom en elitehåndballskole og et håndballakademi som vi skal opprette fra høsten av. På kostnadssiden i budsjettet er den største økningen i lønnsbudsjettet, som primært er for å styrke breddeavdelingen, som stort sett har vært foreldredrevet fram til nå. Vi ansetter både en sportslig leder i Goran Rajkovic som skal følge opp alle aldersbestemte lag i klubben, samtidig som vi har ansatt trenerressurser for å styrke de eldste aldersbestemte lagene på jente- og gutte-siden. Ellers er noe av reisekostnadene redusert i budsjettet, med utgangspunkt i at vi allerede har betalt en del av reisene i 2013 som tidligere nevnt, samt at vi nå har fått planlagt hele oppkjøringen til herrelaget. Totalt sett skal vi gå 220.000,- i overskudd i 2014. Verdt å nevne at vi har inngått en stor samarbeidsavtale med BDO som blant annet omfatter regnskapstjenester. De skal være med å sørge for at vi får bedre kontroll over økonomien, og at vi dermed har bedre forutsetninger for å holde oss innenfor budsjettrammene.

 

Til slutt var det valg av styremedlemmer. Fra dagens styre valgte Astrid Vigtil og Bjarne Simonsen å avtre, og vi ønsker å takke dem for en flott innsats. Styreleder Eivind Johnsen, og styremedlemmer Heidi Sæterhaug og Johny Nilsen tok gjenvalg. Det er per dags ingen nye styremedlemmer på vei inn i styret, men det er flere som har blitt forespurt, som har tatt betenkningstid. Derfor ble det besluttet at vi skal ha et ekstraordinært årsmøte etter påske for å få inn minst 2 nye styremedlemmer, noe som vil være viktig hvis vi skal opprettholde dagens aktivitetsnivå. Følgende styresammensetning ble vedtatt for kommende periode:

 

Styreleder: Eivind Johnsen

Nestleder: Bente Eide

Styremedlem: Heidi Sæterhaug

Styremedlem: Runar Meder

Styremedlem: Johny Nilsen

 

Årsmøtet ble hevet.