Innkalling årsmøte 2015 – Kolstad

Innkalling årsmøte 2015

Årsmøte for Kolstad Håndball i

KOLSTAD KLUBBHUS

Mandag 20. april 2015 kl. 20:00

Sakliste:

1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere

2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Fastsetting av treningsavgift og medlemskontingent

6. Opptak av driftskreditt

7. Innkomne saker

 8. Budsjett 2015

9. Valg

Umiddelbart etter årsmøtet vil det bli gitt en orientering om storhallprosjektet på Kolstad

Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.

Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 1 uke før årsmøtet.

Innkalling årsmøte 2015