Godt i gang med sesongoppkjøringa – Kolstad

Godt i gang med sesongoppkjøringa

Da er vi godt idag med oppkjøringa til ny sesong. Gutta virker topp motivert, og har ikke tenkt å hvile på laurbærene etter forrige sesong. Vi er nå inne i uke 3 av 16, og av det vi har sett til nå så ser det meget lovende ut. Treninga hittil har stort sett bestått av ressurstrening, samt utvikling av individuelle ferdigheter. Vi har hatt en jevn stigning på begge deler siden oppstart, og i forhold til samme tid i fjor så ser vi stor fremgang både på tidligere testresultater og individuell utvikling hos hver enkelt.
Vi har også fått skikk på noen småskader hos spillere som nå er 100% tilbake i trening. Våre eminente naprapater, Tommy og Øyvind, har gjennomført en ny skanning av alle spillere mtp. å forebygge skader. Nå jobber de med å ta tak i ting som må styrkes hos hver enkelt.
Vi ser fram til at de nye spillerne ankommer treningsfeltet fremover, da vi har en noe redusert treningsgruppe pt. Til nå er det bare Tom Kåre som er i gang av de nye spillerne. Ole Henrik og Ronald er på plass i juni, mens Sturle Erland kommer fra Danmark i slutten av juli. Vi gleder oss til vi blir fulltallige.
Stian Gomo