NHF innfører frimerkeforbud opp til 16 år – Kolstad

NHF innfører frimerkeforbud opp til 16 år

En av Kolstads hjertesaker ble vedtatt av Norges Håndballforbund foran kommende sesong.

Kolstad Håndball var en av pådriverne for å få NHF Region Midt-Norge til å fremme en sak om frimerkeforbud på årets Håndballting. Mye av ordlyden og argumentasjonen i forslaget ble utarbeidet av Kolstad Håndball, og vi har lenge vært opptatt av at de største talentene i håndball skal få muligheten til å utfolde seg. Vi er selvsagt opptatt av å bevare bredden, og at alle skal oppleve mestring. Mottoet vårt er derfor også «Handball for Alle». Men i dette legger vi også at de flinkeste skal få sine utfordringer på håndballbanen, og ikke bli punktmarkert ut av kampen. Vi er veldig glade for å at dette forslaget ble vedtatt på tinget, og at fagmiljøet i NHF har bestemt at det ikke lengre er lov med frimerke opp til og med klassen 16 år.

 

Dere kan lese mer om frimerkeforbudet her.

 

På bildet ser dere et bilde fra en aldersbestemt kamp i håndball, der en av spillerne har fått frimerke.

 

Foto: Jan Eskil Severinsen