Paneldebatt: Sponsing av idrett i Trøndelag – Kolstad
Trondheim 16.Sep 2015 GRUNDIGligaen Håndball Herrer. Kolstad - Bækkelaget HE På bilde: Foto: ROBERT MAGNUSSEN

Paneldebatt: Sponsing av idrett i Trøndelag

Kjente gjester fra Idrett og Næringsliv diskuterte sponsing av idrett i Trøndelag før gårsdagens Kolstad kamp.

På gårsdagens VIP arrangement ifbm. Kolstad – Bækkelaget som ble det gjennomført en paneldebatt om; Sponsing av idrett i Trøndelag.  Debatten ble ledet av selveste Otto Ulseth, og i panelet stilte prominente gjester fra idrett og næringsliv.

GRUNDIGligaen Håndball Herrer.  Kolstad - Bækkelaget HE Onsdag 16.september 2015
Banksjef i DNB: Torgeir Skirstad fortalte litt om hva de forventer ut av sine sponsorater. DNB er som kjent generalsponsor til Kolstad Håndball. Foto: Robert Magnussen, Nidarosfoto.no

 

Deltakere Paneldebatt:

Torgeir Skirstad, Banksjef DNB

Ståle Gjersvold, Konsernsjef TrønderEnergi

Morten Wolden, Avtroppende kommunaldirektør i Trondheim for Kultur og Næring

Berit Rian, Adm. Dir. Næringsforeningen

Endre Storholt, Daglig Leder Koment

Kjell Bjarne Helland, Organisasjonsjef Sør-Trøndelag Idrettskrets

 

GRUNDIGligaen HÂndball Herrer.  Kolstad - BÊkkelaget HE Onsdag 16.september 2015
Mr. Koment: Endre Storholt var opptatt av at trønderske idrettsklubber må bli mye flinkere til å gi tilbake til sine sponsorer. Foto: Robert Magnussen, Nidarosfoto.no

 

Publikum i salen fikk oppleve både engasjement og humør da panelet gikk løs på hverandre underveis i debatten. Det var spennende å høre forskjellige synsvinkler på hvordan sponsorlivet i Trondheim fungerer. Berit Rian fra Næringsforeningen påpekte at det var få store bedrifter i Trondheim, og derfor er det også vanskelig å bruke mye midler på sponsing, når kravet til avkastning er stort.

 

GRUNDIGligaen Håndball Herrer.  Kolstad - Bækkelaget HE Onsdag 16.september 2015
Adm. dir i Næringsforeningen i Trondheim: Berit Rian forteller hvordan næringslivet i Trondheim tenker omkring sponsing. Foto: Robert Magnussen, Nidarosfoto.no

 

 

Størst applaus fikk avtroppende Kommunaldirektør Morten Wolden, da han uttalte at han var skuffet over at trøndersk næringsliv ikke stiller opp i større grad ovenfor idretten. Otto Ulseth spøkte med at han var blitt tøff i trynet nå som han flytter til Orkdal for å bli rådmann.

 

GRUNDIGligaen Håndball Herrer.  Kolstad - Bækkelaget HE Onsdag 16.september 2015
Avtroppende kommunaldirektør: Morten Wolden var litt kritisk til næringslivets vilje til å sponse trøndersk idrett.

 

 

Alt i alt ble dette en meget god debatt, og vi gir terningskast 6 både til ordstyrer Otto Ulseth og deltakerne i panelet.