Kolstad Håndball tildelt lisens uten anmerkning – Kolstad

Kolstad Håndball tildelt lisens uten anmerkning

12 av 24 eliteklubber i håndball fikk tildelt Lisens i første runde. Kolstad var en av disse

Kolstad har lenge vært opptatt av å få etablert en sunn økonomi, og selv om det ofte er krevende å få inn tilstrekkelig med inntekter, så klarer vi å holde oss på pluss i regnskapene. Dette vil bli utrolig viktig i årene som kommer, for hvis man ikke er i pluss når regnskapet for 2018 skal gjøres opp, så vil man miste elitelisensen sin.

 

Dessverre er det slik at rundt halvparten av eliteklubbene er i minus i dag, så norsk håndball har en jobb å gjøre de kommende årene. Vi både håper og tror at både Kolstad og resten av eliteklubbene skal lykkes i dette arbeidet, og at vi skal ha vekst i både økonomi og interesse rundt håndball.

 

Les mer om tildelingen her.