Årsmøte for Kolstad Håndball – Kolstad

Årsmøte for Kolstad Håndball

Kolstad Håndball avholder sitt årsmøte Torsdag 30. mars kl. 20.00 på Kolstad Klubbhus.

Årsmøte for Kolstad Håndball i
KOLSTAD KLUBBHUS

Torsdag 30. mars 2017 kl. 20:00

 

Sakliste:
1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere
2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen
3. Årsberetning
4. Regnskap 2016
5. Fastsetting av treningsavgift og medlemskontingent
6. Endring av vedtekter
7. Innkomne saker
8. Budsjett 2017
9. Valg
Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.
Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 1 uke før årsmøtet.