RAMP – Klubbens nye verdigrunnlag – Kolstad

RAMP – Klubbens nye verdigrunnlag

Kolstad Håndball skal bli en klubb som engasjerer det trønderske publikummet både på og utenfor banen.

Vi har vist – og skal fortsette å vise – at det er mulig å skape et positivt fellesskap, sprenge grenser og bli blant de aller beste. Verdiene våre er en rettesnor for hvordan vi opptrer og skal oppfattes. Alle som representerer Kolstad håndball skal kjenne og identifisere seg med verdiene – de er vårt løfte til omgivelsene; supportere, publikum, partnerbedrifter, samfunn og nærmiljø på Kolstad.

 

Kolstad Håndball sine verdier forkortes RAMP:

Råskap og lidenskap preger vår innstilling til det vi gjør
Ambisiøs Vi sikter høyt og har tro på at vi lykkes
Modig Mot til å stå for det vi tror på og gå helhjertet inn for det
Profesjonell Ferdigheter, målbevissthet og gode holdninger preger oss internt og i møte med omgivelsene

 

Bakgrunn

Kolstad ble utbygd som drabantby på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet. Rundt blokkene på Kolstad møttes folk fra forskjellig bakgrunn for å bo tett på hverandre. De fikk testet toleransegrensene og lærte seg å leve sammen på tross av generasjonsmotsetninger og ulike interesser. I dette miljøet var det et stort behov for idrettslag, fritidsklubber og ulike organisasjoner som fanget opp og ga et tilbud til barn og ungdom – ”Kolstadrampen”.

 

For oss er det å være RAMPete et utslag av trangen til å skape underholdning og gode resultater. Alltid med gode hensikter, humør og lite selvhøytidelighet. Aldri det motsatte.

 

Kolstads elitelag skal være et lag for hele Trøndelag, samtidig som vi ikke må glemme bydelen vi kommer fra. Vi er stolte av å være Kolstadramp, og skal rekruttere ramp fra hele Trøndelag som skal være med på reisen mot toppen av norsk håndball.