Vi søker Daglig leder i Kolstad Arena – Kolstad

Vi søker Daglig leder i Kolstad Arena

Kolstad Håndball skal opprette et AS som har ansvar for drift, tilsyn og utleie i Kolstad Arena fom. høsten 2018.

Kolstad Håndball skal opprette et AS 1. januar som skal ha ansvar for utleie, drift og tilsyn av Kolstad Arena. I den anledning skal vi ansette en Daglig leder for Kolstad Arena i 100 % stilling fom. 1. januar 2018.

 

Arbeidsoppgaver:

     Ha det administrative ansvaret for Kolstad Arena

  • Herunder all kommunikasjon med brukere og interessenter av hallen

      Fungere som sparringspartner for å optimalisere de tekniske og praktiske løsningene i Kolstad Arena fom. 1. jan. 2018 tom. 1. aug. 2018

      Skal administrere bookingsystem i Kolstad Arena

      Skal ha operativt ansvar for hjemmesiden til Kolstad Arena

      Jobbe aktivt for å sikre gode og langsiktige leieavtaler med det offentlige og idrettsklubber, samt andre aktører som har behov for halltid

      Har ansvar for å utarbeide vaktlister på tilsyn, samt få på plass en ordning med bakvakt i tilfelle noen ikke stiller som avtalt

  • Skal være kontaktleddet til de som har tilsyn i tilfelle uforutsette utfordringer oppstår

      Arbeidsgiveransvar for 3 hallbetjenter ansatt på deltid

  • Herunder lønn, medarbeidersamtaler og HMS

      Kontaktledd til de som har ansvar for byggteknisk drift og renhold i Kolstad Arena

 

Daglig leder skal jobbe en kveld per uke, hvorav vedkommende også har ansvar for tilsyn og praktiske gjøremål i hallen. Daglig leder vil også være kontaktperson i Kolstad Arena på dagtid for de som er leietakere i hallen da.

 

Stillingen forutsetter et tett og godt samarbeid med administrasjonen i Kolstad Håndball.

 

Søknader/CV og evt. spørsmål om stillingen sendes til Jostein@kolstad-handball.no. Vi behandler søknader fortløpende, og håper å få tilsatt noen i stillingen i månedsskifte oktober/november 2017.