Årsmøte Kolstad IL – Kolstad

Årsmøte Kolstad IL

Mandag 23. april kl. 20.00 på Kolstad Klubbhus skal det være årsmøte for Kolstad IL. Må ikke forveksles med ekstraordinært årsmøte for Kolstad Håndball 12. april.

Årsmøte for Kolstad IL i
KOLSTAD KLUBBHUS

Mandag 23. april 2018 kl. 20:00

 

Sakliste:
1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere
2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen
3. Årsberetning
4. Regnskap 2017
5. Fastsetting av medlemskontingent
6. Vedta nye vedtekter
7. Innkomne saker
8. Budsjett 2018
9. Valg

 

Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.
Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 1 uke før årsmøtet.