Årsmøte i Kolstad Håndball – Kolstad

Årsmøte i Kolstad Håndball

Torsdag 28. mars 2019 kl. 20:00 blir det årsmøte i Kolstad Arena.

 

Sakliste:

1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere

2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Fastsetting av treningsavgift og medlemskontingent

6. Innkomne saker

7. Budsjett 2019

8. Valg

 

 

Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.

Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 10 dager før årsmøtet.