Ekstraordinært Årsmøte Kolstad Håndball – Kolstad

Ekstraordinært Årsmøte Kolstad Håndball

Torsdag 11. april kl. 20.00 i Kolstad Arena blir det ekstraordinært årsmøte for Kolstad Håndball

Årsregnskapet for 2018 ble ikke ferdig revidert i tide for årsmøte, så da ser vi oss nødt til å avvikle ekstraordinært årsmøte torsdag 11. april kl. 20.00 i Kolstad Arena.

 

Sakliste:

1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere

2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Fastsetting av treningsavgift og medlemskontingent

6. Innkomne saker

7. Budsjett 2019

8. Valg

 

 

Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.

Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 10 dager før årsmøtet.