Årsmøte i Kolstad Håndball – Kolstad

Årsmøte i Kolstad Håndball

Torsdag 10. juni kl. 19.00 blir det årsmøte for Kolstad Håndball i Kolstad Arena. Årets årsmøte er forsinket pga. Covid-19, men vi tar sikte på å få til et fysisk møte med alle smittevernsregler ivaretatt. Hvis vi mot formodning ikke kan møtes fysisk, så vil årsmøtet gjennomføres digitalt.

Sakliste:

1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere

2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

3. Årsberetning

4. Regnskap 2020

5. Fastsetting av treningsavgift og medlemskontingent

6. Innkomne saker

7. Budsjett 2021

8. Valg

Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.

Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 10 dager før årsmøtet. Sendes til post@kolstad-handball.no