Digitalt årsmøte i Kolstad Håndball – Kolstad

Digitalt årsmøte i Kolstad Håndball

Torsdag 10. juni kl. 19.00 blir det årsmøte for Kolstad Håndball. Pga. smitteutviklingen i Trondheim den siste tiden så må vi ta årets årsmøte digitalt. Under er link til videomøte.

https://meet.google.com/fzr-osto-wha

Sakliste:

1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere

2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

3. Årsberetning

4. Regnskap 2020

5. Fastsetting av treningsavgift og medlemskontingent

6. Innkomne saker

7. Budsjett 2021

8. Valg

Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.

Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 10 dager før årsmøtet. Sendes til post@kolstad-handball.no