INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE – Kolstad

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Onsdag 29. juni kl. 18.00 blir det ekstraordinært årsmøte for Kolstad Håndball i Kolstad Arena. Alle medlemmer i Kolstad Håndball er velkomne til å delta.

Sakliste:

1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere

2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

3. Valg

Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.

Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 10 dager før årsmøtet. Sendes til post@kolstad-handball.no