INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE – Kolstad

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Torsdag 24. november 2022 kl. 18.00 blir det ekstraordinært årsmøte for Kolstad Håndball i Kolstad Arena. Alle medlemmer i Kolstad Håndball er velkomne til å delta.

Sakliste:

1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere

2. Godkjenning av innkalling til ekstraordinært årsmøte

3. Valg av valgkomite

Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.