BDO + Kolstad = Sant! – Kolstad

BDO + Kolstad = Sant!

Det er en stor glede å ønske BDO velkommen inn som KolstadPartner.
Tusen takk for avtalen, sammen skal vi skape verdier.

BDO er et ledende rådgivnings- og revisjonsselskap i Norge, som med lokal tilstedeværelse og en unik forståelse for norsk nærings- og samfunnsliv hjelper din virksomhet å nå sine mål.

BDO har vært representert i Trondheim siden 2001 og har i dag ca 200 medarbeidere. Trondheimskontoret er senter for region MidtNord i BDO, som har 450 medarbeidere og 20 kontor fra Molde i sør til Longyearbyen i nord. Vi jobber tett med de andre kontorene i Trøndelag og i hele regionen, til fordel for deg som kunde. Med nærmere 80 kontorer rundt om i landet, kan vi også trekke inn andre nasjonale ressurser. Og har du eller din virksomhet behov for bistand andre steder i verden, så er vi til stede der også. Det gir deg en trygghet om at vi kan bistå deg og din virksomhet hele veien.

På bildet Vegard Selven Kolstad og Emil Johansson BDO.