Rett Hjem ny Kolstadpartner! – Kolstad

Rett Hjem ny Kolstadpartner!

Vi er glade for å publisere at Rett Hjem blir med på laget som Kolstadpartner i de kommende årene.
Gjennom samarbeidet skal vi blant annet løfte kjennskap og kunnskap om det spennende boligprosjektet Saupstad Torg, som nå er under utvikling rett ovenfor Kolstad Arena.

Vi ønsker hjertelig velkommen og gleder oss til et spennende og verdiskapende samarbeid.
På bildet: Christoffer Søbstad Rett Hjem og Vegard Selven Kolstad Håndball.