Ekstraordinært årsmøte Kolstad IL – Kolstad

Ekstraordinært årsmøte Kolstad IL

I forbindelse med forslag om oppløsning av Kolstad IL, Allianse innkalles det til ekstraordinært årsmøte i Kolstad Klubbhus torsdag 2. november kl. 19.30.

Dette årsmøtet gjelder for Kolstad IL, Allianse og forutsetter at årsmøtet i Kolstad Fotball tidligere på kvelden har vedtatt en oppløsning av Kolstad IL, Allianse. Kolstad Håndball har allerede vedtatt oppløsning av Kolstad IL, Allianse.


Hvis ikke både Kolstad Fotball og Kolstad Håndball har vedtatt en oppløsning av Kolstad IL, Allianse, blir ikke årsmøtet gjennomført.


Agenda:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete
  2. Velge dirigent
  3. Velge referent
  4. Velge to medlemmer til å skrive under protokollen
  5. Godkjenne innkalling
  6. Godkjenne sakslisten
  7. Oppløsning av Kolstad IL, Allianse

Bakgrunn for agenda punkt 7.
Kolstad håndball ønsker å skille ut topp og bredde i to forskjellige idrettslag. Dette er det ikke mulig å få til som allianseidrettslag slik det er i dag. Kolstad IL Allianse må legges ned og Kolstad Håndball og Kolstad Fotball opprettes som selvstendige særidrettslag. Deretter kan Kolstad Håndball bredde også opprettes som et særidrettslag. Det vi ikke være noen juridisk binding mellom disse tre idrettslagene. Det opprettes en samarbeidsavtale mellom idrettslagene som regulerer bruk av navn og logo.

Alle som er over 15 år i løpet av kalenderåret, har vært medlem av idrettslaget i minst en måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene, har stemmerett.