Møtearena med Kolstad Partnernettverk – Kolstad

Møtearena med Kolstad Partnernettverk

Kjære Kolstadpartner

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Møtearena i Kolstad Arena. Det blir en hyggelig formiddag med trivelige samtaler og relasjonsbygging.

Møtearena er et konsept hvor dere partnere får hvert deres lille område i foajéen. Her kan dere rigge hva dere måtte ønske av profilering. Foajéen blir da en flott minglearena hvor alle har muligheten til å slå av en prat og lære mer om hverandres bedrifter.

For de som ønsker gies det også anledning til å gjennomføre «to minutteren».
To minutteren er en to minutters salgspitch om deres bedrift, som gjennomføres fra podiet.
Vi anbefaler å gripe denne muligheten. Kryss av for dette i skjemaet under.

Vår gode partner Big Bite vil servere mat underveis. Dette blir en kjempehyggelig og verdiskapende formiddag.

Møtearena:
Fredag 24 November
Oppmøte 09:00
Avsluttes ca. 13:00

Påmelding i skjema under.

Svar utbedes innen Fredag 17. November.

Møtearena 24.november i Kolstad Arena
2 minutteren