Informasjonsmøte Kolstad Håndball Bredde – Kolstad

Informasjonsmøte Kolstad Håndball Bredde

Kolstad Håndball er en klubb i rivende utvikling både på på topp og bredde. For å stå best mulig rustet til videre vekst, er det viktig å se på organisering av klubben. Vi inviterer derfor til informasjonsmøte i tirsdag 5. desember kl. 17.30 i Kolstad Arena.

Det har vært en lengre prosess i 2023, der styret for elitelaget, og styret for Kolstad Håndball Bredde har sett at det er hensiktsmessig at klubbene deles i to juridiske enheter. Men ambisjonen er at topp og bredde skal ha like godt samarbeid som tidligere, og at klubbene skal løfte hverandre. Det vil derfor etableres en bindende samarbeidsavtale mellom klubbene, som ivaretar dette forholdet.

Vi håper alle som er engasjert i organiseringen av Kolstad Håndball og Kolstad Håndball Bredde kommer for å delta på møtet. Det er viktig ift. videre framdrift.