E C Dahls Eiendom – Kolstad

Med over 50 ansatte og 90 eiendommer i Midtbyen, jobber vi hver dag for å bevare og utvikle Trondheims byrom. Med mål om å skape en enda mer åpen og levende by.

Vår hovedfokus er å videreutvikle og leie ut næringslokaler i Trondheim sentrum, også godt kjent som Midtbyen. Målet er å skape en helhetlig og livskraftig Midtby som alle er tjent med. En by for framtida. Dette målet krever et langsiktig perspektiv, og vi når det ikke over natten.

Forettningsmodellen vår har evighetens perspektiv, og baserer seg på et genuint ønske om å gjøre byen vår til et bedre sted å bo, leve, skape og utfolde seg. Derfor er bærekraft en viktig og helt naturlig del av vår daglige drift og tenkning. På den måten skaper vi langsiktig lønnsomhet for selskapet, samtidig som det fir verdi for samfunnet.