Navigator Kompetanse – Kolstad

Navigator Kompetanse har siden 2013 vært trøndersk næringsliv sin støttespiller for utvikling av sunne og lønnsomme arbeidsplasser. 

Vi bistår våre kunder med tjenester innen arbeidshelse, arbeidskompetanse og organisasjonsutvikling.

I dag er vi 16 ansatte som leverer tjenester i hele Trøndelag fra Orkanger i sør til Namsos i nord, med hovedkontor på Leangen i Trondheim. For våre landsdekkende kunder bistår vi i hele Norge. 

Navigator Kompetanses kjernevirksomhet er leveranser innen strategisk HR

  • Sykefravær / Ekspertbistand
  • Omstillingsprosesser
  • Rekrutteringsbistand
  • Karriereveiledning 
  • Teamutvikling
  • Lederskole

I alle våre leveranser bruker vi Inflow24, et kartleggings- og prosessverktøy. Vi har fokus på den enkeltes styrker og utviklingspotensial, og på hvordan man kan bruke dette i samspill med andre på jobb. Dette er viktig for å løfte frem talenter og synliggjøre mangfold i organisasjonen.

Videre leverer vi en rekke kompetansehevende kurs

  • Yrkesnorsk og andre norskkurs
  • Jobbsøkerkurs
  • Fagopplæringskurs
  • Kurs i grunnleggende ferdigheter

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss!

Elin Renolen, daglig leder
Tlf. 900 31 595
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Veronica Hellström Hoff, markedsansvarlig
Tlf. 934 10 054
veronica.h.hoff@navigatorkompetanse.no