SalMar – Kolstad

SalMar er en av verdens største produsenter av laks og verdens største produsent av økologisk laks. SalMar har sitt hovedkontor og sin hovedvirksomhet på og rundt Frøya-kommune. Virksomheten i Norge strekker seg derimot over 27 kommuner fra Møre & Romsdal i sør til
Finnmark i nord.

Aktivitetene i konsernet omfatter hele verdikjeden fra stamfisk og rognproduksjon til ferskvannsfasen, sjøfasen, slakting, foredling, salg og distribusjon.

Næringen er i betydelig utvikling og potensialet for videre vekst er enormt. SalMar baserer sin videre vekst på at den må være bærekraftig; miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk.