SinkabergHansen er et hel-integrert sjømatselskap med anlegg på kysten av Trøndelag og Helgeland. Produksjon av settefisk skjer i Bindal og Nærøysund. Vårt nye hovedkontor og fabrikk med slakting og foredling ligger på Marøya; sentralt i leia vis-a-vis Rørvik.