SinkabergHansen – Kolstad

Rett fra havet

SinkabergHansen er et hel-integrert sjømatselskap med anlegg på kysten av Trøndelag og Helgeland. Produksjon av settefisk skjer i Bindal og Nærøysund. Vårt nye hovedkontor og fabrikk med slakting og foredling ligger på Marøya; sentralt i leia vis-a-vis Rørvik.

Kontaktinfo:

post@sinkaberg-hansen.no

www.sinkaberghansen.no