Sportslig ledelse A-laget – Kolstad

Sportslig ledelse A-laget

I inneværende sesong er det følgende mennesker som jobber i det sportslige apparatet rundt herrenes A-lag.

 
Navn Funksjon
Stian Nilsen Gomo Hovedtrener
Valery Putans Ass trener
Grete Kambuås Team Administrator
Martin Andresen Oppmann
Øivind H. Brandsegg Fysioterapeut
Tommy Remen Hansen Fysioterapeut

 

Evt. spørsmål til herrelaget kan sendes til vår Team Administrator Grete Kambuås på e-post eller telefon.

 

Grete@kolstad-handball.no

995 07 172