Rad 1 fra venstre: Stian Gomo Nilsen, Rasmus Carlsen, Lars Eggen Rismark, Simen Westby Johansen, Eskil Dahl Reitan og Sander Sæterhaug Rønning.
Rad 2 fra venstre: Nicolai Hildre, Grete Kambuås, Håkon Følstad, Emil Andreas Raknes, Adrian Aalberg, Elias Thome, Rasmus Mølgaard, Valery Putans og Ståle Grønset.
Rad 3 fra venstre: Tommy Remen, Ronald Putans, Henning Limstrand, Gabriel Setterblom, Øyvind Brandsegg og Martin Andresen.
Rad 4 fra venstre: Simen Ulstad Lyse, Martin Kærgaard Pedersen og Vegard Samdahl.

FOTO: TiTT Melhuus