Besøk av Norsk Topphåndball – Kolstad

Besøk av Norsk Topphåndball

Mandag fikk styre og administrasjon i Kolstad Håndball besøk av Hein Barthold, daglig leder i Norsk Topphåndball. Han fortalte oss om forventinger og goder man har ved å spille i eliteserien. For de som ikke vet det, så er Norsk Topphåndball det man kan kalle serieforeningen for norske eliteserieklubber i håndball både på dame- og herresiden. Vi satte pris på å bli bedre kjent med lover og normer i norsk eliteserie, og ser nå frem til å ta fatt på alle utfordringene vi står ovenfor. Vi både håper og tror at Kolstad Håndball hører hjemme i det gode selskap!

 

Dette er visjonen til Norsk Topphåndball:

Norsk Topphåndball skal være den idretten som gir de beste opplevelsene i hall og i media, og skal ha en sterk og positivt omdømme i befolkningen.  Norsk Topphåndball skal med utgangspunkt i klare målsettinger bidra til å øke verdien av håndballproduktet overfor sine målgrupper. Gjennom økt verdi skal rammebetingelser og interesse for idretten styrkes og økes.