Årsmøte for Kolstad Håndball – Kolstad

Årsmøte for Kolstad Håndball

Tirsdag 29. mars 2016 kl. 19:00 i midlertidige Kolstad Klubbhus

07Saksliste:

 

1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere

2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Fastsetting av treningsavgift og medlemskontingent

6. Innkomne saker

7. Budsjett 2016

8. Valg

 

Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.

 

Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 1 uke før årsmøtet.