Årsmøte i Kolstad Håndball – Kolstad

Årsmøte i Kolstad Håndball

Torsdag 22. mars kl. 20.00 blir det årsmøte i Kolstad Håndball.

Årsmøte for Kolstad Håndball i
KOLSTAD KLUBBHUS

Torsdag 22. mars 2018 kl. 20:00

 

Sakliste:
1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere
2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen
3. Årsberetning
4. Regnskap 2016
5. Fastsetting av treningsavgift og medlemskontingent
6. Opptak av driftskreditt
7. Innkomne saker
8. Budsjett 2017
9. Valg

 

Alle tillitsvalgte, spillere over 15 år og foreldre til spillere som ikke har fylt 15 år, har møterett og stemmerett.
Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 1 uke før årsmøtet.