Regler og vilkår for påmelding – Kolstad

Regler og vilkår for påmelding

Avmelding en uke før aktiviteten gir fri avmelding. Avmelding mindre enn syv dager før aktivitet vil bli fakturert med 50 % av prisen.  Påmeldte som ikke møter til aktivitet uten å ha varslet vil bli fakturert med 100% av prisen. Legeerklæring før oppstart gir fri avmelding, men det gis ikke refusjon hvis skade/sykdom oppstår etter at aktiviteten er igangsatt.

De som melder seg av en aktivitet etter oppstart, må betale full pris, og vil ikke få noen avkortning i påmeldingsavgiften.

Det kan bli tatt bilder under våre aktiviteter. Så framt vi ikke har fått skriftlig beskjed om at det ikke skal tas bilder av deres barn, så kan klubben publisere bilder av deres barn for å synliggjøre aktivitetene. Hvis dere ønsker at bilder skal fjernes fra en offentlig side, må klubben varsles skriftlig om dette.

Alle som melder seg på aktiviteter til Kolstad Håndball samtykker samtidig å få informasjon på e-post om andre håndballarrangement i regi av klubben. Les mer under.

Personvernerklæring (GDPR)

  1. Innledning
    Denne personvernerklæringen gjelder for Kolstad Håndball og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Kolstad Håndball, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Kolstad Håndballs grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

  1. Om personopplysninger og regelverket
    Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.
  1. Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

  1. a) Opplysninger du selv gir til oss

Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

  1. b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

  1. i) Din enhet og din internett-tilkobling

Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleser. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, i