DNB + Kolstad = et sterkt lag – Kolstad

DNB + Kolstad = et sterkt lag

DNB-logoen er godt synlig i Kolstad Arena, forståelig nok. Nå har generalsponsoren forlenget avtalen med Midt-Norges beste håndballklubb.

Arbeider godt sammen til felles glede; Kolstads daglige leder Jostein Sivertsen (to fra venstre) og DNB-trioen fra venstre; Eivind Brun, Erik Rødder og Trine Pettersen.

– Dette er den største samarbeidsavtalen vi har inngått, sier Kolstads daglige leder, Jostein Sivertsen.

– Når vi slår sammen både kroner og aktiviteter vi og Kolstad legger opp til, så bikker vi over én million kroner i året, og det er en økning i forhold til den forrige avtalen, sier Trine Pettersen, markedsrådgiver i banken som Kolstad har samarbeidet så godt med i seks år. Den nye avtalen er den fjerde toårsavtalen mellom klubb og bank, og som Pettersen understreker, «en tillitserklæring til Kolstad».

Men tro ikke at DNB bare skriver ut en sjekk, Kolstad takker pent og det er det…

– Nei, dette er en avtale som begge parter legger mye arbeid i. Og så er det heller ikke en avtale som er basert på resultat. Naturligvis gir gode resultater på banen også økt verdi for oss, men samarbeidet er ikke bygd på lagets poeng, understreker Pettersen og legger til: – Dette er et samarbeid som er bygd på lojalitet – begge veier.

Kolstad-sjefen er på sin side ikke det minste i tvil om at samarbeidet med DNB er en av de aller viktigste faktorene for at klubben i avtaleperioden har steget fra opprykk til 1. divisjon og nå er inne i sin femte sesong i eliteserien:

– Uten det samarbeidet vi har hatt med DNB, hadde det ikke vært mulig å bygge Kolstad til det klubben er i dag, understreker Sivertsen.


– Vi i banken ser på samarbeidet som et gjensidig partnerskap. Vi er begge parter like ivrige på å få noe ut av dette, og vi bidrar på hver vår side til dette, sier Eivind Brun, banksjef for salg i Trondheim.

Jostein Sivertsen poengterer at DNBs involvering har levert avgjørende bidrag til å profesjonalisere klubben, mens Trine Pettersen minner om at sponsorarbeid for lengst er noe ganske annet enn å gi bort «gaver» til trengende lag og klubber. Hun roser også Kolstad for sitt profesjonelle arbeid og det faktum at klubben har jobbet med kontinuitet og har vært lett å forholde seg til med en daglig leder som har stått ved roret i alle disse årene. 

Klare til nye to år med tett samarbeid; f.v.: Eivind Brun (DNB), Jostein Sivertsen (Kolstad), Trine Pettersen (DNB) og Erik Rødder (DNB).

Et annet moment i samarbeidsforholdet mellom bank og klubb er ansettelsen i banken av flere av klubbens spillere.

– Det er ingen tvil om at også dette har vært av stor betydning for en klubb som ikke akkurat er lønnsledende og som derfor gjør det litt lettere for spillerne å satse fullt ut, sier Sivertsen, mens finansrådgiver Erik Rødderforteller:

– Vi gjorde en opptelling for en stund siden og kom til at det er 16 spillere som har eller som har hatt jobb i banken.

– Men det er viktig å legge til at spillerne er gode arbeidere. Vi driver ingen veldedighet her. Spillerne må prestere også når de er på jobb i banken, skyter Trine Pettersen inn.

Både bankens tre og Sivertsen er enige om at nettverksbygging gjennom sponsorforum og sosial møteplass i VIP-området i Kolstad Arena før kamp er verdifullt.

– For oss er det også av stor betydning at Trine, Eivind og Erik er så engasjert i dette, er til stede på kampene og viser sitt engasjement. Slikt smitter, sier Kolstads mann og legger til:

– Sponsorarbeid handler i bunn og grunn om mennesker, om relasjoner. 

DNB på sin side skryter av Kolstads bidrag i samarbeidet. Blant annet har det resultert i en god link med TOBB, en annen viktig Kolstad-sponsor.  Og så er det selvsagt også spillet, håndballen. De tre DNB-folkene er alle håndballtilhengere. Trine og Erik har/er selv aktive spillere og trener (Erik), mens Eivinds interesse for spillet er utviklet  gjennom sponsoratet. At samarbeidet klubb-bank er så tydelig og at flere av klubbens spillere er på jobb i banken, har gjort at det også er stor rift om de drøyt 50 billettene som DNB som generalsponsor har til hver hjemmekamp.

«Det handler i bunn og grunn om å engasjere mennesker», som Jostein Sivertsen uttrykte det – og litt om å heie på et godt håndball-lag, om jeg må få tillegge…

TEKST OG FOTO:
Tore Sæther