Eivind & co holder Kolstad-skuta på stø kurs – Kolstad

Eivind & co holder Kolstad-skuta på stø kurs

Selv med de store utfordringene som korona-året 2020 ga, har leder Eivind Johnsen (bildet) og hans mannskap styrt Kolstad-håndball-skuta med gode grep.

Faktisk klarte styret og administrasjonen å lande på et årsregnskap som gikk 70 000 kroner i pluss.

Det ble klart under det digitalt avholdte årsmøtet torsdag 10. juni.

Takket være også offentlige støtteordninger som bidro med knapt fem millioner kroner, klarte man å sørge for at åtte millioner i tapte inntekter sammen med nødvendig kostnadskutting å lande et årsregnskap i pluss. Godt gjort! Daglig leder Jostein Sivertsen sier:

– Den offentlige støtteordningen har vært helt avgjørende for at vi skulle kunne slippe omfattende permitteringer.

Til valget ble det bare én endring i styrebesetningen. Hege Nervik Almli ble erstattet av Trude Skjelvan Wikdahl. De øvrige ble enten gjenvalgt eller var ikke på valg.

Det nye styret for kolstadhåndballen ser slik ut:

Leder: Eivind Johnsen (ikke på valg)
Syv styremedlemmer:
Johny Nilsen (ikke på valg)
Trond Olav Wevang (ikke på valg)
Gunay Kara (gjenvalgt for 1 år) 
Lone Strand Randal (ikke på valg) 
Knut Andre Høvik (gjenvalgt for 2 år) 
Metin Bardakci (gjenvalgt for 1 år) 
Trude Skjelvan Wikdahl (valgt for 2 år)