Vår nye kapteins-duo – Kolstad

Vår nye kapteins-duo

De er nye i Kolstad-laget, de kommer til oss med internasjonal rutine – og har også erfaring som lagkaptein i tidligere klubber; vår nye kapteinsduo, Vetle Eck Aga (til venstre) og Sigvaldi Gudjonsson.

Vetle: – Jeg var kaptein i Bodø noen sesonger og visekaptein i Sävehof.

Sigvaldi: – Og jeg var kaptein i Elverum i én sesong.

Men det var nok ikke først og fremst kapteinsbakgrunn som gjorde at trenerne pekte på de to da kapteinsrollen skulle besettes. Var de overrasket over utspillet?

– Kaptein? Jeg hadde ikke tenkt på det i det hele tatt. Men overrasket, jo, litt. Det handler jo først og fremst å bruke vår personlighet, at vi skal være oss selv og bruke ferdighetene våre, sier Vetle og legger til: – Å få kapteinsoppgave innebærer også at man ser for seg kapteinen som en person som er til å stole fullt og helt på, både internt og eksternt.

Kapteinsduoen er opptatt av å kommunisere åpent og ærlig i alle retninger, så å si. Sigvaldi og Vetle har ikke formalisert noen jevnlig kontakt med trenerne. Spillerutvalget med Adrian Aalberg, Magnus Gullerud og Rasmus Mølgaard kan være et «forum» å ta opp saker med, men de to kapteinen er mest for en uformell og åpen dialog.

Så hvordan type kapteiner er de to – Vetle først:

– Jeg er en inkluderende person som er opptatt av at de rundt meg har det bra, både på og utenfor håndballen og at de synes det er gøy å gå på (håndball)jobben.

Sigvaldi: – Det er nok mye det samme som gjelder for meg. Jeg ønsker at alle involveres, at alle har sin rolle. Og så er det viktig at jeg utstråler positivitet. Jeg er også glad for at Vetle også er kaptein ikke minst fordi han er så god på kommunikasjon –

noe som får Vetle til å returnere: – Sigvaldi er flink til å stille krav til de rundt seg – på en konstruktiv måte.

– Forresten, hva er kampropet i sirkelen før avkast og i time out’er?

– Tja, det er vel ikke noe annet enn «1,2,3 – Kolstad». Vi er ikke så opptatt av et kamprop. Det viktigste i «sirkelen» er det som blir sagt før et eventuelt kamprop, understreker Vetle.

Litt om de fem treningskampene med dansk motstand, spesielt kanskje de tre siste, i Danmark – alle som kjent med tap…

– Resultatene betyr ingenting. Viktig er det at vi lærte mye, ikke minst at vi ikke kan tillate oss å gjøre så mange feil som vi periodevis gjorde. Da blir vi hardt straffet mot så gode motstandere. Det varierte mye i Danmark, sier Vetle og Sigvaldi følger opp:

– Vi har møtt klubber på europeisk toppnivå. I perioder har vi prestert ok, men det er ingen tvil om at vi må høyne bunn-nivået vårt.

– Til slutt, Vetle, ærlig talt, hvor «sur» er du for at Sigvaldi er kaptein og du visekaptein?

Vetle ler godt og repliserer: – Det er vel slike spørsmål man svarer «ingen kommentar» til, er det ikke…

TEKST og FOTO:
Tore Sæther / Kolstad Håndball