Hedersmerker til Eivind og Johny – Kolstad

Hedersmerker til Eivind og Johny

På Regiontinget i Håndballregion Nord sto blant annet utdeling av hedersbevisninger til noen av håndballens tro tjenere. To av dem særdeles gode Kolstad-karer; Eivind Johnsen og Johny Nilsen.

Eivind fikk hedersmerket i gull, mens Johny Nilsen fikk den samme hedersbevisningen i sølv.

Disse utmerkelsene gis til personer som har gjort en spesiell innsats på det aktive plan, både sportslig og administrativt. Gull-merket er innstiftet for å hedre de som har nedlagt et særlig betydningsfullt og uegennyttig arbeid for Region Nord.

I begrunnelsen for å gi Eivind gullmerket heter det blant annet: 

«Han ble valgt som kasserer i Kolstad Håndball i 1992 og satt som styreleder i 30(!) år, fra 1993 til 2023. Som styreleder har han hatt særlig fokus på økonomistyring og organisering. Han har et betydelig engasjement for å inkludere utøvere med flerkulturell bakgrunn, noe som har ført til at klubbens breddeavdeling består av nesten 50 prosent med annen bakgrunn enn norsk.»

Tildelingen av sølv til Johny begrunnes med: 

«Han har vært styremedlem i Kolstad Håndball fra 2013 til 2022, hvorav nestleder de tre siste årene. Har vært trener i mange år i klubben, spesielt på jente- og damesiden. Dommerkontakt i klubben siden 2016 hører også med til de vervene han har utøvd. Johny er også ofte å se som tidtaker eller sekretær på elitekamper (REMA 1000 og 1. divisjon) på damesiden.» 

Vi i Kolstad både gratulerer så mye til Eivind og Johny og takker hjerteligst for deres store arbeid for kolstadhåndballen!

PS!
Eivind var ikke til stede på Regiontinget og får derfor sitt gullmerke ved en annen anledning.

TEKST: Tore Sæther / Kolstad Håndball
FOTO: Håndballregion Nord og Kolstad Håndball