ÅRSMØTE I KOLSTAD HÅNDBALL – Kolstad

ÅRSMØTE I KOLSTAD HÅNDBALL

Onsdag 20. mars kl. 19.00 blir det årsmøte for Kolstad Håndball i Kolstad Klubbhus. Alle medlemmer i Kolstad Håndball er velkomne til å delta.

Sakliste:

1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere

2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

3. Årsberetning

4. Regnskap 2023

5. Innkomne saker

6. Budsjett 2024

7. Valg

Alle tillitsvalgte, spillere og andre medlemmer over 15 år som har betalt medlemsavgift har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 10 dager før årsmøtet. Sendes til jostein@kolstad-handball.no