Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kolstad Håndball – Kolstad

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kolstad Håndball

Tirsdag 21. mai 2024 kl. 19.00 blir det ekstraordinært årsmøte for Kolstad Håndball i Kolstad Arena. Alle medlemmer i Kolstad Håndball er velkomne til å delta.

Sakliste:

1. Valg av møteleder/protokollfører og underskrivere

2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

3. Valg av nytt styremedlem

4. Valg av nytt medlem i Kontrollutvalg

5. Valg av nytt varamedlem i Valgkomite

6. Endring av vedtekter

Alle tillitsvalgte, spillere og medlemmer over 15 år har møterett og stemmerett.

Alle saker og/eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest innen 7 dager før årsmøtet. Sendes til post@kolstad-handball.no