Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kolstad IL, Allianse – Kolstad

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kolstad IL, Allianse

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte for Kolstad IL, Allianse i Kolstad Klubbhus onsdag 19. juni kl. 19.00.


Agenda:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Velge dirigent
  3. Velge referent
  4. Velge to medlemmer til å skrive under protokollen
  5. Godkjenne innkalling
  6. Godkjenne sakslisten
  7. Opptak av Kolstad Håndball Bredde som egen juridisk enhet inn under Kolstad IL, Allianse
  8. Valg av styre i Kolstad IL, Allianse
  9. Valg av valgkomite i Kolstad IL, Allianse
  10. Valg av kontrollutvalg i Kolstad IL, Allianse

Bakgrunn for agenda punkt 7.
Kolstad håndball ønsker å skille ut topp og bredde i to forskjellige idrettslag. Dette søkes løst ved at Kolstad Håndball Bredde blir etablert som egen juridisk enhet under Kolstad IL, Allianse. Hvis vedtatt vil breddemedlemmer i Kolstad Håndball overføres Kolstad Håndball Bredde.

Alle tillitsvalgte, spillere og medlemmer over 15 år har møterett og stemmerett. Alle medlemmer over 15 år som har betalt medlemskontigent enten til Kolstad Håndball eller Kolstad Fotball i 2024 er stemmeberettigede.