48: Sigvaldi Björn Gudjonsson – Kolstad

48: Sigvaldi Björn Gudjonsson