Advokatfirmaet LAG – Kolstad

Et godt resultat krever at laget er riktig sammensatt.

I LAG er vi eksperter på våre fagområder. Vår lange bransjeerfaring og spisskompetanse, gjør at vi yter rådgivning av beste kvalitet for våre kunder.

Vi inkluderer på tvers av kjønn og alder.

LAG er Løsningsorienterte, Ambisiøse og Grundige.

Kontaktpersoner:
Marianne Kartum
+47 481 56 650
mka@advokatfirmaetlag.no

Tore Holtan
+47 958 04 100
tho@advokatfirmaetlag.no

Kjell Sagen Berg
+47 995 22 110
ksb@advokatfirmaetlag.no

Jon Oppedal Vale
+47 414 21 336
jov@advokatfirmaetlag.no