Biztek – Kolstad

Digitalisering åpner nye muligheter, og vi er her for å hjelpe din bedrift til å utnytte dette. 

Biztek AS leverer skybasert infrastruktur, moderne arbeidsplattformer, konsulenttjenester og rådgivning med fokus på SMB i Midt Norge. Vi levere kortreist spisskompetanse innenfor IT og digitalisering, og er spesialister på løsninger tilpasset din bedrift. Vi er Microsoft gull partner, og har status som reselger av skytjenester, med avdelinger i Trondheim og på Orkanger. 

Ta gjerne kontakt med oss.


Kontaktpersoner:

Roger Aakerholm – roger@biztek.no
Øyvind Bakken – oyvind@biztek.no

http://www.biztek.no
Navn:
Biztek AS