DORA 3 – Kolstad

Dora 3 jobber helhetlig med kunst og kulturfeltet. Vi leverer unike og uforglemmelige kunst og kulturopplevelser til glede for publikum.

Vi formidler konserter på våre faste scener; Britannia og Ladekaia. Som uavhengig arrangør har vi også muligheten til å benytte oss av samtlige scener i Trondheim der det er behov for det.

Dora 3 jobber også opp mot næringslivet og arrangering av events. Vi har faste artister og konferansierer som vi tilpasser etter behov og ønsker. I tillegg har vi et stort nettverk av andre kontakter som benyttes der det er ønskelig.